CÔNG TY TNHH VĨNH THUẬN

Tiếng anh
TRIAL VERSION nop4you.com
Danh mục
  Filters
  Ngôn ngữ
  Tìm kiếm
  RSS

  Bài viết

  Vĩnh Thuận tái đánh giá chứng nhận ASC vào tháng 10/2021 và đã được cấp chứng nhận vào ngày 24/12/2021.
  0 Vĩnh Thuận tái đánh giá chứng nhận ASC vào tháng 10/2021 và đã được cấp chứng nhận vào ngày 24/12/2021.
  Vĩnh Thuận tái đánh giá chứng nhận ASC vào tháng 10/2021 và đã được cấp chứng nhận vào ngày 24/12/2021.
  Vĩnh Thuận tái đánh giá chứng nhận BAP vào tháng 10/2021 và đã được cấp chứng nhận vào ngày 23/11/2021.
  0 Vĩnh Thuận tái đánh giá chứng nhận BAP vào tháng 10/2021 và đã được cấp chứng nhận vào ngày 23/11/2021.
  Vĩnh Thuận tái đánh giá chứng nhận BAP vào tháng 10/2021 và đã được cấp chứng nhận vào ngày 23/11/2021.
  0 Công Ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận tái đánh giá chứng nhận BAP vào tháng 7/2021 và đã được cấp chứng nhận vào ngày 11/08/2021.

  ...
  Vĩnh Thuận tái đánh giá chứng nhận BAP vào tháng 8/2020 và đã được cấp chứng nhận vào ngày 20/10/2020
  Vĩnh Thuận tái đánh giá chứng nhận BAP vào tháng 8/2020 và đã được cấp chứng nhận vào ngày 20/10/2020
  Vĩnh Thuận tái đánh giá chứng nhận BAP vào tháng 8/2020 và đã được cấp chứng nhận vào ngày 20/10/2020
  Đoàn khách từ tỉnh Hiroshima tham quan mô hình ứng dụng sản phẩm Chalate margin trong ao nuôi tôm. với mục đích tạo ra sản phẩm tôm sạch thân thiện với môi trường đồng thời giảm thiểu được lượng bùn thải, khí độc phát sinh trong ao nuôi.
  349 Đoàn khách từ tỉnh Hiroshima tham quan mô hình ứng dụng sản phẩm Chalate margin trong ao nuôi tôm. với mục đích tạo ra sản phẩm tôm sạch thân thiện với môi trường đồng thời giảm thiểu được lượng bùn thải, khí độc phát sinh trong ao nuôi.
  Đoàn khách từ tỉnh Hiroshima tham quan mô hình ứng dụng sản phẩm Chalate margin trong ao nuôi tôm. với mục đích tạo ra sản phẩm tôm sạch thân thiện với môi trường đồng thời giảm thiểu được lượng bùn thải, khí độc phát sinh trong ao nuôi.
  Bí thư tỉnh Sóc trăng Ông Phan Văn Sáu cùng các cơ quan ban ngành tỉnh Sóc Trăng tham quan mô hình nuôi tôm ứng dụng men vi sinh và thảo dược.
  222 Bí thư tỉnh Sóc trăng Ông Phan Văn Sáu cùng các cơ quan ban ngành tỉnh Sóc Trăng tham quan mô hình nuôi tôm ứng dụng men vi sinh và thảo dược.
  Bí thư tỉnh Sóc trăng Ông Phan Văn Sáu cùng các cơ quan ban ngành tỉnh Sóc Trăng tham quan mô hình nuôi tôm ứng dụng men vi sinh và thảo dược.
  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tham quan mô hình nuôi tôm đạt chứng nhận VietGap đầu tiên
  718 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tham quan mô hình nuôi tôm đạt chứng nhận VietGap đầu tiên
  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tham quan mô hình nuôi tôm đạt chứng nhận VietGap đầu tiên