CÔNG TY TNHH VĨNH THUẬN

Tiếng anh
TRIAL VERSION nop4you.com
Danh mục
  Filters
  Ngôn ngữ
  Tìm kiếm

  Giới Thiệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vĩnh Thuận

  Thực hiện chủ trương kêu gọi đầu tư về Nông, Lâm, Thủy Sản của tỉnh Sóc Trăng, Công Ty TNHH Vĩnh Thuận thành lập ngày 15/05/2002 toạ lạc tại Khóm Biển Trên, Phường Vĩnh Phước, Thị Xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng. thực hiện dự án nuôi tôm công nghiệp theo hướng bền vững.  

  Với Hai đối tượng nuôi chính là tôm sú và tôm thẻ chân trắng.
  Không dừng lại đó, Vĩnh Thuận hướng đến việc nuôi tôm bền vững thân thiện với môi trường và cộng đồng. Chính vì thế, Vĩnh Thuận đã áp dụng các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, B.A.P, ASC từ năm 2007 đến nay.